تعریف سرقت – موسسه حقوقی حسن بیگدلی

folder_openآموزش حقوق به زبان ساده
commentبدون دیدگاه
تعریف سرقت حسن بیگدلی

موسسه حقوقی حسن بیگدلی در این مطلب تعریف سرقت و مصادیق آن را بیان می کند. ماده قانونی سرقت در این مطلب عنوان شده‌است.

سرقت چیست؟

سرقت در لغت : یعنی دزدیدن مال دیگری.

سرقت در قانون : در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سرقت عبارت است از ربودنِ مالِ متعلق به غیر.

برای اینکه یک جرم محقق شود چه شرایطی نیاز است؟

۱)در جرم سرقت باید، مال جابجا و برداشته شود ، این عمل پنهانی صورت بگیرد ، بنابراین لازمه جرمِ سرقت این است که سارق ، بدون رضایتِ صاحبِ مال یا شخصی که مال در دست او می باشد به صورت آشکار یا مخفیانه مال را برباید.

۲)شخص مجرم باید از قبل تصمیم به سرقت گرفته باشد (قصد انجام آن را داشته باشد) یعنی داشتن سوء نیت ضرورت دارد و آگاه باشد که مالی که می خواهد سرقت کند متعلق به غیر است.

سرقت حسن بیگدلی

ویژگی مال ربوده شده:

۱)مال ربوده شده از مالکیت صاحبش درآید و به تصرف شخص دیگری در بیاید.

۲)مال ربوده شده شی باشد و قابلیت جابجایی داشته باشد.

۳)مال ربوده شده در هنگام سرقت متعلق به دیگری باشد.

انواع سرقت

۱) سرقت حدی

۲) سرقت تعزیری

تعریف سرقت حدی :

سرقتی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است.

حد چیست ؟ حد نوعی از مجازات است که کیفیت و کمیت آن توسط شرع مقدس اسلام مشخص شده است ، حد یک چیز از پیش تعیین شده است و دارای چند شرط است تا محقق شود :

۱-شی ربوده شده ارزش مالی داشته باشد و قابل خرید و فروس باشد.

۲-مال ربوده شده در حرز باشد . حرز “مکانی است که مال عموما و عرفا در آنجا نگهداری می شود تا از سرقت در امان باشد”.

۳-سارق هتک حرز کند.

۴-مال دزدیده شده از اموال دزدی نباشد.

۵-مال دزدی قبل از اینکه ثابت شود دزدی رخ داده در اختیار صاحب مال قرار نگیرد.

۶-دزدی در زمان قحطی انجام نشده باشد‌.

۷-دزدِ مال ، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشند.

۸-مال دزدی از اموال دولتی یا عمومی نباشد.

۹-صاحب مال از سارق شکایت کرده باشد.

۱۰-صاحب مال ، قبل از اثبات دزدی ، سارق را نبخشیده باشد.

۱۱-دزدی مخفیانه انجام شده باشد.

انواع سرقت حدی:

۱) سرقت با شرایط خاص

۲) راهزنی

سرقت حدی با شرایط خاص:

۱-سرقتی است که به صورت مخفیانه انجام می شود.

۲- مالک متوجه ربوده شدن نمی شود .

۳-ربوده شدن مال با هتک حرز است .

۴-سرقت زمانی مجازات حد دارد که در زمان قحطی انجام نشده باشد ، حالا اگر شخصی به خاطر تامین مایحتاج خود ، سرقتی را انجام دهد حد سرقت ندارد.

مقصود از راهزنی چیست؟

“در ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که راهزنان ، سارقان قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند” ؛ یعنی با غافلگیری و هجوم در مسیر مسافران و عابران خیابان اموال اشخاص را با ایجاد ترس و وحشت بدزدند.

مجازات سرقت حدی چیست؟

انواع مختلفی دارد به نسبت نوع جرم یکی از موارد زیر برای مجازات اعمال می شود.

 • قطع ۴ انگشت دست راست سارق از انتها به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند.
 • قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
 • حبس ابد.
 • اعدام هر چند سارق در زندان باشد.

سرقت تعزیری:

سرقتی که حدی نباشد و شرایط سرقت حدی را نداشته باشد.

انواع سرقت تعزیری :

۱) سرقت تعزیری ساده

۲)سرقت تعزیری مشدد

سرقت تعزیری ساده : در ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که علنی و با ربودن مال غیر بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می شود و مجازات آن کمترین مجازات سرقت ، یعنی سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

سرقت تعزیری مشدد

سرقت های مشدد چند نوع است:

 • سرقت از بانک ها و صرافی ها
 • سرقت مقرون به پنج شرط مشدد
 • سرقت مسلحانه گروهی در شب
 • سرقت مسلحانه از منزل
 • سرقت مقرون به آزار و تهدید
 • سرقت آثار فرهنگی
 • سرقت آب ، گاز ، برق ، تلفن
 • سرقت از مناطق حادثه زده

شرایط سرقت مشدد به آزار و تهدید:

 • برای اثبات این جرم شدت آزار رساندن شرط نیست (از یک هول دادن کوچک میتواند باشد تا صدمات جدی تر)
 • منظور از آزار رساندن ایجاد زخم و جراحت لزوما نیست ، هر عملی که باعث اذیت شود را شامل می شود.
 • آزار رساندن ، اذیت کردن باید در زمان سرقت بوده باشد نه قبل از آن و نه بعد از آن.

انواع سرقت مشدد و مجازات آن ها

 • سرقت اموال تاریخی و فرهنگی:

برای اینکه این جرم اتفاق بیفتد باید دو شرط ذکر شده وجود داشته باشد : ۱-آن شخص قصد سرقت اشیای تاریخی را داشته باشد ، ۲- سرقت از موزه ، نمایشگاه و اماکن تاریخی صورت گرفته باشد که تحت حفاظت و نظارت دولت است.

 • سرقت توسط امانتدار:

اگر ربودن توسط امانت دار یا مستحفظ (کسی که مال یا شی به او سپرده می شود تا از آن حفاظت کند) اسناد مذکور واقع شود ، مرتکب به سه تا ده سال حبس محکوم می شود.(طبق ماده۵۴۵ قانون مجازات اسلامی)

 • از بین بردن مهر :

در صورتی که شخص مهر یا پلمپ را محو کند یا بشکند و یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا اسناد را برباید به حداکثر مجازات وارده در موارد مذکور به دو سال تا ده سال حبس محکوم می گردد. (طبق ماده ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی)

 • سرقت اسناد و دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح :

سرقت نوشته ها ، اسناد ، اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای  مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است ، توسط نظامیان که میزان مجازات آن حبس از دو تا ده سال است و بنا بر تبصره ماده اگر امانتدار یا مستحفظ مرتکبِ جرم ، موفق شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

 • سرقت توسط نظامیان :

اگر نیروهای مسلح مرتکب جرم شوند طبق قانون اینگونه مجازات می شوند :

۱- هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود. (طبق ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی)

۲- هر نظامی که وسایل و لوازم نظامی و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.(طبق ماده۸۹ قانون مجازات اسلامی)

۳- هر نظامی ، بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آن ها هستند سپرده شده را بربایند به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود. (طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی)

انواع سرقت مسلحانه

 • سرقت مسلحانه از منزل :

هر زمان یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل شخصی شوند و یکی از سارقین سلاح داشته باشند یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچکدام از سارقین مسلح نباشند به حبس ابد یا اعدام محکوم می شوند و طبق ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی به پنج تا پانزده سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند.

 • سرقت مسلحانه به همراه راهزنی :

سارقِ مسلح و راهزن ، هر زمان با اسلحه باعث ترس و وحشت و باعث بر هم زدن امنیت مردم شوند ، محارب است که در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چپ یا تبعید محکوم می شوند.

 • سرقت مسلحانه از بانک و صرافی :

سارق به حبس ابد و در صورت کشته شدن کسی به اعدام  محکوم می شود.(طبق ماده ۱۳۸۸ قانون مجازات اسلامی)

 • سرقت از وسایل و تاسیسات عمومی :

با سرقت از تاسیسات مورد استفاده عمومی ، شخصِ مجرم به مجازات یک تا پنج سال حبس محکوم می شود. (طبق ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی)

 • سرقت از مناطق سیل زده :

اگر سارق از مناطق سیل زده ، زلزله زده ، جنگ زده یا محل تصادف رانندگی در صورتی که واجد شرایط حد نباشد به حبس از یک تا پنج سال حبس در محکوم می شود.(طبق ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی)

 • کیف قاپی و جیب بری:

از نوع سرقت تعزیری است که به صورت آشکار و نه پنهانی انجام می شود و به حبس از یک تا پنج سال و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود(طبق ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی)

 • سرقت ادبی :

هر فردی که تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عالما یا عامدا به نام شخص دیگری غیر از خود پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس از شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود.(طبق ماده ۲۳ قانون حمایت از مولفان ، منصفان و پدیدآورندگان اثر )

برای خواندن مطالب بیشتر در مورد تعریف سرقت در قانون مجازات اسلامی، ارکان جرم سرقت و… از وب‌سایت حقوقی حسن بیگدلی دیدن کنید.

Tags: , , ,

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست